Zimné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Zber veľkoobjemového odpadu

14.05.2021 13:25 - obecné oznamy 

Oznamujeme občanom, že v dňoch 14.05.20201 (piatok) až 17.05.2021 (pondelok) sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri Kultúrnom dome a Pohostinstve.

Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.

Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.

Pokiaľ sú vyčlenené veľkoobjemové zberové kontajnery na veľkoobjemový odpad, v žiadnom prípade tam nemožno ukladať iné komodity, najmä nie vyhradené prúdy odpadov ako napr. elektroodpad, batérie, chladničky, žiarivky, atď. a druhotné suroviny ako napr. papier, sklo, kovy a pod.. Tieto komodity patria do iných zberných nádob, alebo sú pre nich vyčlenené iné dni a miesta zvozu!

Oznamujeme občanom, že v dňoch 14.05.20201 (piatok) až 17.05.2021 (pondelok) sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené pri Kultúrnom dome a Pohostinstve.

Medzi objemný odpad patrí napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.

Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.

Pokiaľ sú vyčlenené veľkoobjemové zberové kontajnery na veľkoobjemový odpad, v žiadnom prípade tam nemožno ukladať iné komodity, najmä nie vyhradené prúdy odpadov ako napr. elektroodpad, batérie, chladničky, žiarivky, atď. a druhotné suroviny ako napr. papier, sklo, kovy a pod.. Tieto komodity patria do iných zberných nádob, alebo sú pre nich vyčlenené iné dni a miesta zvozu!