Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Covid balíček pre občanov obce Naháč do 59 rokov - IV. kolo protipandemických opatrení v obci

18.03.2021 09:50 - obecné oznamy 

Vážený pán/pani, milý spoluobčan/spo­luobčianka,

v rámci protipandemických opatrení, ktoré realizuje obec Naháč v rámci eliminácie šírenia koronavírusu a prevencie Vám v štvrtom realizačnom kole doručia zamestnanci obce COVID – balíček (pre občanov do 59 rokov). Pripomeňme si, že v prvom kole, ktoré sme uskutočnili na prelome marca/apríla 2020, zabezpečila obec pre všetkých občanov rúška. V druhom kole boli zabezpečené všetkým občanom na prelome januára/februára 2021 respirátory. V treťom kole začiatkom marca bol Covid-balíček doručený občanom nad 60 rokov.

Covid Balíček, ktorý ste práve v rámci štvrtého kola dostali, obsahuje (podľa počtu osôb v dome):

• 2 x respirátor typu KN 95

• 2 x respirátor typu FFP 2 biely

• 1 x respirátor typu FFP 2 čierny

• 2 x háčiky na uchytenie respirátora (v prípade, že respirátor nechcete nosiť uchytený na ušiach ale okolo hlavy)

• 1 x cukríky

V rámci platných nariadení je potrebné používať vo všetkých interiéroch (obchody, autobusy, lekárne,…) európsky certifikované respirátory typu FFP2 resp. KN95 alebo iné vhodné ekvivalenty.

Na záver Vám prajeme úspešné zvládnutie tejto náročnej doby a zostávame s pozdravom:

PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta obce

Poslanci obecného zastupiteľstva: Ľuboš Brunovský, Ondrej Holický, Ing. Henrich Konečný, Ing. Juraj Počuch, Ing. Peter Vidlička

Vážený pán/pani, milý spoluobčan/spo­luobčianka,

v rámci protipandemických opatrení, ktoré realizuje obec Naháč v rámci eliminácie šírenia koronavírusu a prevencie Vám v štvrtom realizačnom kole doručia zamestnanci obce COVID – balíček (pre občanov do 59 rokov). Pripomeňme si, že v prvom kole, ktoré sme uskutočnili na prelome marca/apríla 2020, zabezpečila obec pre všetkých občanov rúška. V druhom kole boli zabezpečené všetkým občanom na prelome januára/februára 2021 respirátory. V treťom kole začiatkom marca bol Covid-balíček doručený občanom nad 60 rokov.

Covid Balíček, ktorý ste práve v rámci štvrtého kola dostali, obsahuje (podľa počtu osôb v dome):

• 2 x respirátor typu KN 95

• 2 x respirátor typu FFP 2 biely

• 1 x respirátor typu FFP 2 čierny

• 2 x háčiky na uchytenie respirátora (v prípade, že respirátor nechcete nosiť uchytený na ušiach ale okolo hlavy)

• 1 x cukríky

V rámci platných nariadení je potrebné používať vo všetkých interiéroch (obchody, autobusy, lekárne,…) európsky certifikované respirátory typu FFP2 resp. KN95 alebo iné vhodné ekvivalenty.

Na záver Vám prajeme úspešné zvládnutie tejto náročnej doby a zostávame s pozdravom:

PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta obce

Poslanci obecného zastupiteľstva: Ľuboš Brunovský, Ondrej Holický, Ing. Henrich Konečný, Ing. Juraj Počuch, Ing. Peter Vidlička