Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Príprava Plánu Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Naháč na roky 2021-2025 - dotazník

09.03.2021 10:50 - obecné oznamy 

Obecný úrad zverejňuje elektronický dotazník za účelom prípravy podkladov k vypracovaniu strategického dokumentu – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Naháč na roky 2021–2025

Odkaz: https://docs.google.com/…ztw/viewform

Obecný úrad zverejňuje elektronický dotazník za účelom prípravy podkladov k vypracovaniu strategického dokumentu – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Naháč na roky 2021–2025

Odkaz: https://docs.google.com/…ztw/viewform