Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Základná škola v Trstíne zostáva od 8.2.2021 zatvorená

07.02.2021 12:35 - obecné oznamy 

Na základe Uznesenia vlády SR, rozhodnutia ministra školstva zo dňa 05.02.2021 s ú­činnosťou od 08.02.2021 a schváleného COVID AUTOMATU sa školy a materské školy v čiernych okresoch NEOTVORIA. To znamená, že ani NAŠA ŠKOLA NEOBNOVÍ PREZENČNÉ VYUČOVANIE pre žiakov I. až IV. ročníka, nakoľko sa okres Trnava nachádza v ČIERNEJ FARBE. Výchovno-vzdelávací proces bude aj naďalej prebiehať dištančnou formou ako doteraz.

Na základe Uznesenia vlády SR, rozhodnutia ministra školstva zo dňa 05.02.2021 s ú­činnosťou od 08.02.2021 a schváleného COVID AUTOMATU sa školy a materské školy v čiernych okresoch NEOTVORIA. To znamená, že ani NAŠA ŠKOLA NEOBNOVÍ PREZENČNÉ VYUČOVANIE pre žiakov I. až IV. ročníka, nakoľko sa okres Trnava nachádza v ČIERNEJ FARBE. Výchovno-vzdelávací proces bude aj naďalej prebiehať dištančnou formou ako doteraz.