Jarné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Vianočné blahoželanie

24.12.2021 13:15 - obecné oznamy 

Radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov

v kruhu Vašich najbližších

a v Novom roku veľa zdravia, úspechov a radosti

želá

starosta obce,

poslanci obecného zastupiteľstva a

zamestnanci obecného úradu

Radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov

v kruhu Vašich najbližších

a v Novom roku veľa zdravia, úspechov a radosti

želá

starosta obce,

poslanci obecného zastupiteľstva a

zamestnanci obecného úradu