Letné fotografie

Oznamy - detail

 späť

Zasadnutie obecného zastupiteľstva - odložené

21.09.2011 15:00 - úradná tabuľa 

Oznamujeme občanom, že dnes sa zasadnutie obecného zastupiteľstva neuskutoční nakoľko by nebolo uznášaniaschopné. Nový termín zasadnutia bude oznámený. Starostka obce.

Oznamujeme občanom, že dnes sa zasadnutie obecného zastupiteľstva neuskutoční nakoľko by nebolo uznášaniaschopné. Nový termín zasadnutia bude oznámený. Starostka obce.