Zimné fotografie

Oznamy - všetky

1 2 3 4 5 6 7

detail oznamu

19.11.2021 10:05 - obecné oznamy 

Aktualizácia COVID automatu a nové vyhlášky ÚVZ SR

Slovensko za ostatné týždne zaznamenáva vysoké nárasty pozitívnych prípadov ľudí. To sa prejavuje v náraste počtu hospitalizovaných v nemocniciach. Ochorenie Covid-19 najviac ohrozuje starších a chronicky chorých pacientov, no nevyhýba sa ani mladším ročníkom. Na nemocničnom lôžku vo väčšine prípadov (80%) končia ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní vôbec, alebo len čiastočne. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu pristúpila vláda k dočasnej aktualizácii Covid automatu a sprísneniu niektorých opatrení, prevažne pre nezaočkovaných. Na základe schválenej aktualizácie Covid automatu vydal Úrad verejného zdravotníctva SR nové vyhlášky, ktoré od pondelka 22. novembra upravujú: vstup do prevádzok organizáciu hromadných podujatí Najhlavnejšie zmeny v „kocke“ oproti doterajšiemu stavu: • Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status). • Prevádzky (mimo esenciálnych obchodov – podrobne vymenované vo vyhláške k činnosti prevádzok – paragraf 2 odsek 2) sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe zatvorené. • V červenej až čiernej farbe sa pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia do počtu šesť osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50. • Na návrh odborných autorít a v súlade so schváleným COVID automatom sa pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie: · osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky · osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky · osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky · osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom · deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami – potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra 2021 · osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia · deti do 2 rokov veku; · deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu). Nové vyhlášky sú zverejnené na nasledovnom linku: https://www.minv.sk/?…

detail oznamu

19.11.2021 09:55 - obecné oznamy 

Výzva na orez stromov

detail oznamu

18.11.2021 10:42 - obecné oznamy 

Smútočný oznam

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že dňa 18.11.2021 nás vo veku 95 rokov opustila Klaudia Remenárová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 24.11.2021 (streda) o 14:00 hod. na cintoríne v Naháči (pohrebná sv. omša nebude). Lúčime sa so zosnulou v mene Obecného úradu a všetkých občanov Naháča. Nech odpočíva v pokoji!

detail oznamu

18.11.2021 10:37 - úradná tabuľa 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

detail oznamu

15.11.2021 13:10 - úradná tabuľa 

Návrh rozpočtu obce Naháč na roky 2022,2023,2024

detail oznamu

10.11.2021 09:51 - obecné oznamy 

MUDr. Čermáková v Dechticiach - dovolenka

Oznamujeme občanom, že MUDr. Čermáková v Dechticiach má v dňoch 15. až 16.11.2021 dovolenku. Zastupuje MUDr. Gajdošíková v Chtelnici a to len akútne stavy, všetko ostatné vrátene pandemických PN sa dorieši od 18.11 v ambulancii MUDr. Čermákovej v Dechticiach.

detail oznamu

02.11.2021 09:20 - obecné oznamy 

Odpočet elektromerov

V dňoch od 2.11. až 9.11.2021 bude prebiehať v obci Naháč, odpočet elektromerov domácností. Prosíme obyvateľov, ktorí majú elektromer vnútri, aby dali stav elektromera do okna alebo na bránu. Fotografiu elektromera možno poslať aj na tel. 0950 757 130 alebo na Email: odpocty.tt@gmail.com

1 2 3 4 5 6 7